تبلیغات
شُبیر علیه السلام - شعر (خلیل نینوا)

شعر (خلیل نینوا)
زینب طلوع بود ولی ابتدا نداشت                                         زینب غروب بود ولی انتها نداشت

زینب رسول بود ولی مصطفی نشد                                     شهر نزول بود اگرچه حرا نداشت

زینب اگر نبود کسی فاطمی نبود                                         زینب اگر نبود کسی مرتضی نداشت

زینب اگر نبود حسینی نمی شدیم                                      زینب اگر نبود زمین کربلا نداشت

زینب هر آنچه گفت تماما حسین بود                                    اصلا به غیر نام حسین اعتنا نداشت


زینب اگر نبود مسلمان نداشتیم

باور کنید ذکر حسین جان نداشتیم


جایی پریده است که پیدا نمی شود                                    حتی عروج اینهمه بالا نمی شود

دیدند صبح آمده اما در آسمان                                             خورشید شهر فاطمه پیدا نمی شود

یا ایها الزسول چرا آفتاب صبح                                              در آسمان شهر تماشا نمی شود

فرمود :زینب آینه ی روی دخترم                                           آنکه مقام بی حدش املا نمی شود

چون بی نقاب آمده بیرون حجره اش                                     امروز آفتاب هویدا نمی شود

    حقش نبود کعبه نیلوفرش کنند

حقش نبود سر زده بی معجرش کنند

لبهاش تشنه بود ولی رود نیل بود                                       بالش شکسته بود ولی جبرئیل بود

زینب فرشته آینه حوریه عاطفه                                           از جنس خانواده ای از این قبیل بود

گودال هم که رفت فقط سر به زیر بود                                   شرمنده بود از اینکه قتیلش قلیل بود

کوچه به کوچه لشگر کوفه شکست خورد                             از دست خانمی که تماما اصیل بود

ویرانه کرد کاخ بلند یزید را                                                   زینب تبر نداشت ولیکن خلیل بود


ما عاشقیم عاشق حیران زینبیم

تکفیرمان کنید مسلمان زینبیم


علی اکبر لطیفیان