تبلیغات
شُبیر علیه السلام - عدد یک (1)

عدد یک (1)
تنها شرط حضرت زینب (س) برای ازدواج با عبدالله این بود که هر روز برادرش حسین را ببیند.

امام علی (ع) هم تنها یک شرط برای عبدالله ابن جعفر پیرامون ازدواج با دخترش زینب کبری گذاشت و آن این بود که هرگاه امام حسین به سفر رفت حضرت زینب هم او را همراهی کند و با برادر به سفر برود.