مقبره
حضرت زینب (س) در وسط حرم با ضریحی نقره‌ ای و اطراف آن هشت ستون کاشی کاری شده که گنبد بر آن استوار شده وجود دارد. دیوارهای مقبره تا نصف آن سنگ سفید و بقیه آئینه کاری بوده و نمونه‌ای از هنر و معماری ایرانی اسلامی است. بنای داخل و خارج ساختمان و همچنین مناره‌ ها و گنبد از حدود بیست سال پیش است ولی توسعه‌ های اطراف صحن و تزئینات آن‌ها همگی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده‌ است.