تبلیغات
شُبیر علیه السلام - شیخ صدوق

شیخ صدوق
از مرحوم صدوق «رحمه الله» نقل شده که: زینب (س) دارای مقام نیابت خاصه از سوی حضرت ابا عبدالله (ع) بود و مردم در حلال و حرام به ایشان مراجعه می‌ نمودند تا وقتی که امام زین العابدین کاملاً بهبود یافتند.
 
به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت‌ های یک امام معصوم، حاکی از ظرفیت وجودی بیکران ایشان است.