تبلیغات
شُبیر علیه السلام - محمد غالب شافعی مصری

محمد غالب شافعی مصری
محمد غالب شافعی مصری او که از نویسندگان مقتدر مصری است در مجله «الاسلام» سال اول شماره 27 ارادت خود را به زینب (س) چنین مینگارد:

یکی از بزرگ‌ترین زنان اهل بیت از نظر حسب و نسب و از بهترین بانوان طاهره که دارای روحی بزرگ و مقام تقوی و آیینه سر تا پا نمای رسالت و ولایت بوده، حضرت سیده زینب
(س) دختر علی بن ابیطالب (ع) می‌ باشد که به نحو کامل او را تربیت کرده بودند و از سینه علم و دانش خاندان نبوت سیراب گشته بود. به حدی که در فصاحت و بلاغت یکی از آیات بزرگ الهی گردید و در حلم و کرم و بینایی و بصیرت و تدبیر کارها در میان خاندان بنی هاشم و بلکه عرب مشهور شد و میان جمال و جلال و سیرت و صورت و اخلاق و فضیلت را جمع کرده بود. شب‌ها در حال عبادت و روزها را روزه داشت و به تقوی و پرهیزگاری معروف بود.