تبلیغات
شُبیر علیه السلام - عزاداری در شام

عزاداری در شام
خطبه منطقی و آتشین حضرت زینب (س) در مجلس یزید، حاضران را سخت تحت تأثیر قرار داد، به گونه ای که یزید از روی ناچاری نسبت به حضرت زینب (س) و زین العابدین (ع) و بازمانگان اهل‌ بیت اندکی نرمش و انعطاف نشان داد.بدین دلیل، از هرگونه واکنش سخت پرهیز نمود.1

یزید از اطرافیان خود نظر خواست که با اهل‌بیت چه کند؟ هرچند بعضی از آنان از روی چاپلوسی گفتند: این‌ها را نیز به سرنوشت رفتگانشان مبتلا گردان، ولی نُعمان بن بشیر، که در آن مجلس حضور داشت، به او گفت:

ای یزید! بنگر که اگر رسول خدا ،  بود، با آنان چگونه رفتار می‌کرد. تو نیز همان رفتار را با آنان انجام بده.2

در هر صورت، مرحله دوم نهضت حسینی توسط زینب کبری (س) رهبری و هدایت شد. آن مخدّره آنچه را لازم و گفتنی بود در خطبه کوفه و شام خود بیان داشت و با خطبه امام سجّاد(ع)، رسالت آنان کامل شد و فرزند معاویه چنان در تنگنا قرار گرفت که در ظاهر، پشیمان شد و جنایت و قتل امام حسین (ع) را به گردن ابن زیاد انداخت و او را در مجلس خود لعنت کرد3 و گفت: من به قتل حسین(ع) فرمان نداده بودم، ابن زیاد این کار را انجام داد.4

یزید به خاطر حفظ موقعیت خود، با اسرا نرمش نشان داد و اجازه داد آنان چند روزی در شام عزاداری کنند. زنان آل ابوسفیان (در خرابه) به پیشواز اهل‌بیت رفتند و دست و پای دختران رسول خدا، را می‌بوسیدند، گریه و زاری می‌کردند و سه روز عزارداری بپا داشتند.
 
هند، همسر یزید، گریبان چاک زد و ناله و سوگواری نمود.5 سرانجام، اسیران آل محمّد (ع) در پرتو مجاهدت حضرت زینب(س) و امام سجّاد(ع) و امّ کلثوم(ع( و رسوا شدن خاندان اموی با تکریم و احترام، به مدینه بازگشتند.

آری، حضرت زینب (س) و کاروان وی در مدت کوتاهی توانستند آنچنان افکار مردم را تکان دهند که یزید مجبور شد هنگام خارج شدن ایشان از شام نوعی رفتار کند که مخالف رفتار او هنگام ورود اسیران بود.

پی نوشت ها :
1- محمّدباقر مجلسی، پیشین، ج 45، ص 135 / سید بن طاووس، پیشین، ص 218

2- محمّدباقر مجلسی، پیشین، ج 45، ص 135 / سید بن طاووس، پیشین، ص 218
3- حسن الهی، پیشین، ص 244
4- همان، ص 244ـ245
5- شیخ عبّاس قمی، پیشین، ص 265.