تبلیغات
شُبیر علیه السلام - امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام
پدر زینب علی بن ابیطالب، پسر عمو و وصی رسول خدا ، اولین کسی است که در کودکی به پیامبر ایمان آورد و اسلام را پذیرفت. او در میان قبیله قریش شجاع‌ ترین، دانشمندترین و جوانمردترین افراد بود.

علی بن ابی طالب پدر زینب، در قضاوت و زهد در سخاوت و پرهیزکاری در اصالت و بزرگواری و در مقام بلند ایمان و شرافت بلند مقام‌ ترین یاران پیامبر و امت اسلام است.

پیغمبر ، به فاطمه فرمود:

زوجتک خیر امتی اعلمهم علما و افضلهم حلما و اولهم سلما

دخترم مطمئن باش که تو را به ازدواج کسی در می‌آورم که بهترین افراد امت من است؛ زیرا از لحاظ دانش از همه عالم‌ تر و در قلمرو حلم و پایداری از دیگران مقاوم‌ تر است.