تبلیغات
شُبیر علیه السلام - حضرت زهرا علیها السلام

عنوان شما
فاطمه زهرا (س)، بزرگ بانوی دو عالم، مادر زینب کبری (س) است.

منش نیکوی زینب (س)، مسلماً از صفات والای مادرش سرچشمه گرفته است.

در کربلا زینب (س) رسول فاطمه (س) بود. خلیفه تام فاطمه (س) بود. پیام فاطمه (س) را می‌خواند. حضور فاطمه را فریاد می‌کشید. با هر جنازه‌ای که بر دست می‌گرفت قطره‌ای از جام صبر فاطمه (س) را مزمزه می‌کرد. در بارگاه یزید زینب (س) به تداعی خطبه مادر در مقابل دشمنان پدر خطبه خواند.

در کربلا زینب (س) محبت مادر را در جان برادر ریخت و یادگار فاطمه را پاس داشت.

چشمان زینب (س) در زیر دستهای محجوب فاطمه (س) به خواب رفته بود و با بوسه محبت فاطمه (س) چشم از خواب گشوده شده بود.