عبدالله بن جعفر
عبدالله از جمله خواستگارانی بود که به خانه علی (ع) آمد و آرزو داشت با حضرت زینب (س) دختر عموی خود ازدواج کند. اما شرم و حیا می‌کرد که خواسته خود را با عمویش مطرح کند.
 
حضرت علی(ع) که غیر از جهت خویشاوندی و اصالت خانوادگی، در وجود عبدالله اخلاق و فضیلت و ارزش‌های انسانی و معنوی زیادی سراغ داشت، عبدالله را پذیرفت و حضرت زینب
(س)، دختر والا گهر خویش را در حالی که سن او پنج سال از عبدالله کم‌ تر بود، به ازدواج وی در آورد.
 
ثمره این ازدواج، سه پسر و یک دختر بود.