تبلیغات
شُبیر علیه السلام - کربلا

کربلا
ریاضین الشریعه جلد 3 صفحه 61 می نویسد: نماز شب او هیچ وقت ترک نشد حتی در سخت ترین روزها، که قوای جسمیش تحلیل رفته و به لحاظ روحی مصداق(مصیبه ما اعظمها) گشته؛ یعنی در شب عاشورا هم نماز شب او ترک نمی شود و حتی فراتر از این در کبریت احمر می نویسد: که نه تنها نماز شب بلکه هیچ نافله ای از او ترک نشد.

کربلا یعنی جلوه ی صبر زینب (س) که هر چه دید و هر چه شنید و هر چه کشید به گفته خودش جمیل بود. (عظمت در نگاه است، نه در چیزی که به آن نگاه می شود).

کربلا یعنی تجلی گاه ارتباط بنده با رب خود، تا حتی که برادر او، امام زمان او، واسطه فیض الهی، دردانه خدا، حسین بن علی (ع) از او تقاضا می کند که: (لا تنسینی فی صلاه الیل).

اما ما با کوچکترین اتفاق دست از خدا می کشیم، با او قهر می کنیم ولی او هر لحظه ارتباطش را محکم تر می کند.