تبلیغات
شُبیر علیه السلام - وظایف حضرت زینب (علیها السلام) در کربلا

وظایف حضرت زینب (علیها السلام) در کربلا
 پرسش :

در ماجراى حادثه كربلا چه وظایفى بر عهده حضرت زینب(علیها السلام) بوده است؟

پاسخ :

از مسئولیّتهاى حضرت زینب(علیها السلام) را مى توان سرپرستى اهل بیت امام حسین((علیه السلام)) دانست چه اینكه حضرت سجاد(علیه السلام) در كربلا بیمار بودند و پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) زینب كبرى(علیها السلام) بود كه سرپرستى زنان و كودكان را به عهده داشت:مسئولیّت دیگرى كه بسیار با اهمیّت بود پیام خون امام حسین(علیه السلام) و شهادت آن بزرگوار بود كه حضرت زینب(علیها السلام) با خطبه هایش در كوفه و مجلس یزید آن را ادا كرد الحق آن گرامى در این خطبه ها مطالبى بسیار مهم را یادآور شد و رسالتى را كه در این زمینه به عهده داشت ایفا كرد .

www. eporsesh.com