- ای عمر سعد، واقعا قصد جنگ داری؟

- آری.

- با حسین بن علی؟

- آری ای حر، چنان جنگی به راه بیندازم که کمترین نتیجه اش جدایی سرها و دست ها از بدن ها باشد.

با این سخنان که بین حر و عمر سعد رد و بدل شد رنگ از رخسار حر پرید، تصور نمی کرد کار به جنگ بکشد. به گوشه ای رفت و از لشکر عمر سعد کناره گرفت و از شدت درماندگی روی زمین نشست. با خود غرغر می کرد و خودش را لعنت می کرد که چرا جلو راه حسین را بسته بود. با این که امام حر و سپاهیانش را سیراب کرده بود، با این که مشک های آنان را نیز پر کرده بود و حتی اسبهایشان را سیراب کرده بود، او آب را بر روی حسین و یارانش بسته بود. درونش پر از غوغا و آشوب شده بود. اشک ندامت امانش نمی داد، مهاجر بن اوس که حر را تنها دید به نزد او رفت و گفت: فرمانده، چه شده؟ چرا هراسانی؟ زانوهایت چرا می لرزد؟ اگر کسی سراغ شجاع ترین مرد را می گرفت تو را نشان می دادم. ولی این حالت تو مرا به شک انداخته است، چه خبر شده، چرا این گونه ای؟

- مهاجر، خود را بین بهشت و جهنم می بینم، خدا شاهد است که هیچ چیز را بر بهشت ترجیح نمی دهم، حتی اگر بدنم را قطعه قطعه کنند و بسوزانند.

این را گفت و برخاست. او تصمیمش را را گرفته بود و چه تصمیم دست و بجایی! اسبش را هی کرد و به سمت سپاه امام رفت. در راه اشک می ریخت و با خدای خود راز و نیاز می کرد: ((خدایا، به سوی تو بر می گردم، توبه مرا بپذیر، دل فرزند زهرا، دختر پیامبرت را به وحشت انداختم، خدایا، اکنون دلم شکسته است و پشیمانم، مرا ببخش.))

به نزد امام حسین (علیه السلام) رسید. سرش را از خجالت و شرم به زیر افکنده و گفت: ای پسر رسول خدا، من کسی هستم که مانع برگشتن تو به شهر و دیارت شدم، فکر نمی کردم که این از خدا بی خبران کار را به جنگ برسانند، اکنون پشیمانم، آیا مرا می پذیری؟ آیا خدا توبه ام را قبول می کند؟

امام لبخندی زد و گفت: آری، خدا توبه ات را قبول خواهد کرد.

باز آی، باز آی هر آنچه هستی باز آی

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آی

حر با دلی شکسته، چشمانی اشکبار، قلبی مملو از عشق به حسین و توکل و امید به خدای بزرگ به میدان رفت، شجاعانه جنگید و تعداد زیادی از افراد دشمن را به هلاکت رساند اما در اثر زخم ها بی حال شد و از اسب به روی زمین افتاد.

امام حسین (علیه السلام) در لحظات آخر خود را به بالین حر رساند. لبخندی رضایت بخش گوشه لب های حر نشسته بود، خوشحال بود که توانسته جانش را فدای امامش کند و شهید شد...

امام چشم های حر را بست و گفت: ((ای جوانمرد آزاده، مادرت نام خوبی برایت انتخاب کرد، تو در دنیا و آخرت (حر) آزاده هستی. ))[1]

پی نوشت ها:
[1] سوگنامه كربلا، ص 89 - 193.
منبع : حیات پاکان، مهدی محدثی. طبقه بندی: دلگویه، 
برچسب ها: امام حسین علیه السلام، حُر، سپاه امام، جنگ،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 دی 1397 توسط عبرات