شُبیر علیه السلام تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد http://shobeyr.mihanblog.com 2020-10-27T18:09:20+01:00 text/html 2020-04-24T07:37:58+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات مبانى زیارت در اندیشه عترت http://shobeyr.mihanblog.com/post/340 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/61449295.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">یکى از پرسش هایى که در باره <b><font color="#CC6600">زیارت</font></b> مطرح است، این است که چرا به زیارت قبور مى‏رویم، با آنکه صاحبان قبور سالیان متمادى است که در خاک آرمیده ‏اند و توان شنیدن گفتار و دیدن ما را ندارند؟ آنها بدن هاى بیجانى هستند که از حرکت ‏باز ایستاده ‏اند و نمى‏توان مطالب خود را به آنها گفت.<br><br>در پاسخ مى‏ گوییم: دستور زیارت همانند دیگر دستورهاى دینى از حکمت و پشتوانه عقل و نقل برخوردار است. ریشه و اساس زیارت در معرفت نفس نهفته است و شناخت درست از روح، راه ‏گشاى این مساله است. وقتى که بدانیم روح باقى و جاودانه است و با مردن از بین نمى ‏رود، بلکه سرفصلى جدید را در حیات خویش آغاز مى‏کند؛ خواهیم دانست که نه تنها از فهم و تعقل و درک آن کاسته نمى ‏شود؛ بلکه گستره وجودى و میدان عملش در افقى والاتر از ماده ظهور مى ‏یابد. دلایل بسیارى بر تجرد و بقاى نفس موجود است که به شرح بعضى از آنها مى ‏پردازیم.<br><br>روایات معصومان<font size="1">(ع)</font> در باره بقاى روح به چند دسته نقسیم مى ‏شود.<br><br><font color="#FF0000">دسته اول: </font>روایاتى است که کیفیت عمل و سیره معصومان<font size="1"> (علیهم السلام) </font>در باره موضوع یاد شده را بیان مى‏ دارد؛ مثل آنچه که پیامبر گرامى پس از رحلت فاطمه بنت اسد انجام داد. بر اساس روایات موجود، پیامبر<font size="1">(ص) </font>بعد از ریختن خاک بر پیکر فاطمه، دست هایش را بر هم زد و فرمود: «سوگند به خدایى که جان محمد در اختیار قدرت اوست. فاطمه صداى دست هایم را بشنید.»<br><br>همچنین از امیرمؤمنان <font color="#009900">على</font><font size="1">(ع) </font>نقل شده است که پس از پایان جنگ جمل به میان کشتگان رفت؛ به پیکر کعب بن‏ سور، قاضى بصره، که به دست‏ سپاهیان آن حضرت کشته شده بود، برخورد و دستور داد کعب را بنشانند. آنگاه او را مخاطب قرار داد و فرمود: «من وعده الهى را در باره تو درست ‏یافتم. آیا تو نیز وعده خدا را یافتى؟» سپس به سوى طلحه رفته و همین کار را تکرار کرد. یکى از اصحابش پرسید: اینها که چیزى نمى ‏شنوند؟! چگونه با آنها صحبت کردید؟<br><br>فرمود: سوگند به خدا که طلحه و کعب سخنان مرا شنیدند؛ چنانکه کفار بدر، که اجسادشان در چاه ریخته شده بود، سخنان پیامبر را شنیدند.<br><br><font color="#FF0000">دسته دوم: </font>روایات مربوط به فشار قبر و ثواب و عذاب آن است. سعد بن‏ معاذ از دنیا رفت، رسول گرامى اسلام تجلیل بسیار از او به عمل آورد. پس از مراسم خاک‏سپارى، مادر سعد گفت: اى سعد، بهشت ‏بر تو گوارا باد!<br><br>رسول گرامى(ص) فرمود: سعد در قبر با فشار قبر روبه رو شد.<br><br>اصحاب پرسیدند: با این همه بزرگداشت از جانب شما باز هم بر او فشار قبر رسید؟<br><br>فرمود: آرى، چون با خانواده‏اش اخلاق نیک نداشت.<br><br>مرحوم علامه مجلسى، پس از نقل این روایت که قبر بوستانى از بوستان هاى بهشت‏ یا گودالى از گودالهاى جهنم است، مى ‏نویسد: اخبارى که ثواب و عذاب قبر را بیان مى‏کند، آن قدر متواتر است که براى فرد یقین مى ‏آورد. <br></div><div align="justify"><br></div><br> text/html 2020-03-21T07:59:54+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت در اندیشه و بینش شیعى http://shobeyr.mihanblog.com/post/339 <div align="justify"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/Ziyarat.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">انسان در بینش اسلامى موجودى ممتاز است که در پرتو تحولات، به کمالات روحى و معنوى نایل مى شود و با گذر از یک مرحله به مرحله دیگر زندگى، جهت جاودانگى خود را مى یابد و در هر مرحله اى به زندگى نوین و دنیاى جدیدى قدم مى گذارد و با شرایط خاص آن وفق پیدا مى کند. گاهى ((رحم))، گاهى دنیا، زمانى برزخ و هنگامى قیامت اقامتگاه زیست انسان است. مرگ و حیات، دو تعبیر مختلف از روند زندگى و هر دو امر وجودى و تفسیرى از حیات جاودانى انسان است. علامه طباطبایى مى گوید: مرگ به معناى عدم حیات نیست بلکه به معناى انتقال است؛ امرى است وجودى که مانند حیات خلقت پذیر است.<font size="1">(1)</font><br><br>لسان قرآن کریم در بازگویى این حقیقت بسیار صراحت دارد: ((الذى خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور))؛ خدا مرگ و حیات، هر دو را آفریده است تا شما را بیازماید که کدام یک از شما خوش عمل و نیک رفتارترید و او غالب و عزیز آمرزنده است.<font size="1">(2)</font><br><br>انسان ها در هر دوره اى از شرایط زندگى، پایبند ضوابط اجتماعى و روابط انسانى هستند. ارتباط انسانى در هیچ مقطعى گسستنى نیست. اسلام به این پیوند و پیوستگى تاکید مى ورزد. لذا ((زیارت)) مفاهیم عمیقى از عشق، محبت، مودت و پیوستگى انسانى و ایمانى را به همراه دارد، آن چنان که هر مسلمان باورمند وظایف زیارت مومنان و صالحان و گذشتگان را همواره به عهده دارد.<br><br><font color="#993300">زیارت، عبرت انگیز است.</font><br><br>عالم دنیا، عالم جذب و کشش هاى فراوان مادى است. این کشش ها عامل بازدارنده و سبب غفلت انسان از فرجام زندگى و عاقبت اندیشى است. یاد آخرت فلسفه فردا نگرى و بیدارى انسان را شکل مى بخشد و او را متوجه زندگانى فردا مى کند. وقتى چنین توجه و تنبهى براى انسان حاصل شد، او در صدد ساختن آینده روشن و مطلوب براى خود بر مىآید و مقدمات رسیدن به آن را مهیا مى کند. پیامبر عظیم الشإن اسلام(ص) مى فرمایند: ((زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره))؛ قبور را زیارت کنید. پس به درستى که این کار، شما را به یاد آخرت مى اندازد.<font size="1">(3)</font><br><br><font color="#993300">زیارت، فرح بخش است.</font><br><br>زیارت نمودى از پیوند روحى و عاطفى است که میان انسان ها برقرار مى شود. موقعى که دوستى به دیدار دوست خود مى شتابد و تحفه اى براى او مى برد، قلب او سرشار از شادىها مى گردد. رفتن به دیار اموات نیز چنین پیامد شادى در پى دارد و روح در گذشتگان با تحفه زیارت مسرور و شاداب مى شود. امام على(ع) در این رابطه مى فرماید: ((زوروا موتاکم فانهم یفرحون بزیارتکم))؛ گذشته گان خود را زیارت کنید. پس به درستى که آنان از این عمل شما بسى مسروز و فرحناک مى شوند.<font size="1">(4)</font><br><br>داود رقى مى گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: کسى کنار قبر پدر و بستگان خود یا افراد دگر مى رود، آیا به حال آن صاحب قبر سودى مى رساند؟ امام فرمود: ((نعم ان ذلک یدخل علیه کما یدخل على احدکم الهدیه یفرح بها))؛ بلى. ثوابش به او مى رسد و خوشحال مى شود، همان طور که اگر هدیه اى به شما برسد شما خوشحال مى شوید.<font size="1">(5)</font></div> text/html 2020-02-24T06:38:31+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت دیدارى با برکت http://shobeyr.mihanblog.com/post/338 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/0398.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">بصیرت زائر انسان زائر باید قبل از هر چیزى تهذیب و طهارت ظاهرى و باطنى داشته باشد بعد از آن سعى کند با برداشتن گام‏ هاى کوتاه، تمرکز حواس و ذکر گفتن، قلبش را به سوى مکان زیارتى متوجّه نماید. مسلمان مشتاق زیارت باید بداند آن جا محل حضور عالم ملکوت است و لذا ضرورت دارد با حالتى وارد آن مکان مبارک گردد که متناسب با آن زیارتگاه باشد. زائر باید تلاش کند بین خود و شخصیتى که مى‏خواهد او را زیارت کند یک تناسبى برقرار کند یعنى یک نوع تحوّل در رفتار، خصال، اندیشه و باورهاى خود پدید آورد و توجه داشته باشد مى‏خواهد با انسانى پاک، شایسته و صالح و عبد پروردگار ملاقات کند و بدیهى است این دیدار محتاج یک توازن و معرفتى است، زائر قبل از انجام زیارت باید وظایف شرعى و دینى خود را انجام داده و نسبت به حقوق مردم کوشا باشد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">آگاهى و میزان معرفت زایر نیز در این برنامه اهمیتى بسزا دارد و در صورتى که آدمى تسلیم امر و عارف به حق در امر زیارت باشد در پیشگاه پروردگار منزلت والایى بدست مى ‏آورد، اعمال بدون شناخت و عارى از هرگونه کمالات ایمانى همچون پیکرى بى روح هستند و فاقد خاصیت مى ‏باشند از این روى در منابع روایى تأکید شده که زیارت ائمه با چندین حج برابرى مى‏کند البته در صورتى که توأم با بصیرت درونى و یک ارتباط معرفتى باشد، زائر بداند اگرچه امام معصومى که مشهدش را زیارت مى‏کند بر حسب ظاهر از دنیا رفته امّا کاملاً نسبت به نیت و حالات زائر آگاهى دارد، به خواسته‏ هاى او توجه مى‏کند و براى برآوردن حاجتش تلاش مى‏نماید.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">بزنطى مى‏گوید: از امام رضا<font size="1">(ع)</font> شنیدم که آن حضرت فرمود: مازارنى من اولیایى عارفاً بحقّى الّا تشفعت فیه یوم القیامه؛<font size="1">(1)</font> هیچ یک از اولیاء و پیروان، مرا زیارت نمى‏کند در حالى که به حق من معرفت دارد، مگر این که در روز قیامت او را شفاعت مى‏کنم.اذن دخول‏ یکى از آداب مهم در امر زیارت اذن دخول است، این برنامه قبل از ورود به حرم مطهر صورت مى‏گیرد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">شهید اول تأکید مى‏نماید: زائر در کنار درب حرم توقف نماید و اذن دخول بخواند اگر در خود رقت قلب و خشوع احساس کرد، داخل شود، نشانه اذن دخول دل شکستگى و یک نوع دگرگونى در درون مى‏باشد.اذن دخول در حرم معصومین در واقع یک معناى صورى و ظاهرى ندارد و در واقع بدین مفهوم است که آیا مأذون هستم به محفل نورانى و مرکز اسرار شما راه یابم این اجازه از حریم الهى آغاز مى‏گردد، سپس اجازه ورود در حریم سرّ پیامبراکرم(ص) و معصومین<font size="1">(ع)</font> تقاضا مى‏شود و هر کس به اندازه ظرفیت، لیاقت و توانایى درونى به این فضاى معطر و بوستان با صفا گام مى‏نهد، اجازه خواستن و آداب ورود به خانه پیامبر نکته‏اى که قرآن بدان اشاره دارد: «یا ایّها الّذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النّبى الّا ان یؤذن لکم؛<font size="1">(2)</font> اى کسانى که ایمان آورده‏اید در خانه‏ هاى پیامبر داخل نشوید مگر این که به شما اجازه داده شود» در ادامه همین آیه، قرآن مى‏فرماید: «و ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللّه؛ شما را نرسیده است که پیامبر خدا را آزار دهید» پس بدون مقدمه و بى موقع به حریم این خاندان وارد شدن خود یک نوع اذیت به شمار مى‏رود.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">از آیات دیگرى که گویاى اذن دخول در خانه پیامبران و ائمه است این کلام شریف مى‏باشد: «فى بیوت اذن اللّه ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبّح له فیها بالغدوّ و الآصال؛<font size="1">(3)</font> آن نور در خانه هایى است که خداوند رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آن جا یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح گویند.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">نور خداوند مى‏تواند قرآن کریم، هدایت الهى، ایمان، آیین اسلام، معرفت درونى و پیامبر و ائمه هدى باشند، خداوند خود پیامبر را سراج منیر معرفى مى‏کند<font size="1">(4)</font> و در زیارت جامعه درباره پیشوایان معصوم آمده است: خلقکم اللّه نوراً فجعلکم بعرشه محدقین؛ خداوند شما را از نورهایى آفرید که گرد عرش او حلقه زده بودید، در همان زیارت مى‏خوانیم: و انتم نور الاخیار و هداة الابرار(شما نور خوبان و هدایت کننده نیکوکاران هستید).</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">این نور در خانه هایى است که اهل آن هر صبح و شام خدا را تسبیح مى‏گویند، این مکان‏ها مرکز یاد خداست و حقایق و معارف اسلام از آن‏ها نشر مى‏یابد و در یک معناى گسترده مساجد خانه ‏هاى انبیاء و اولیاء شامل حال این آیه هستند.</div> text/html 2020-02-06T05:29:39+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات ورود بنده به محضر خدا در سایه‌ سار زیارتنامه‌ هاى اهل‌بیت(ع) http://shobeyr.mihanblog.com/post/337 <div align="justify"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/pic3690.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">زیارتنامه‌ هاى اهل‌ بیت(علیهم السلام) فقط سلام و احترام به آن پیشوایان نیست، بلكه دربردارنده معارف بلندى در عرصه‌ هاى مختلف معارف الهى مى‌ باشد كه جویندگان و طالبان آنها را از غناى معرفتى و عرفانى خود سیراب مى‌كند. یكى از این حوزه‌ هاى معرفتى و عرفانى، سخن گفتن زائر با خداوند بزرگ و ابراز بندگى به درگاه آن بى‌نیاز مطلق است.<br><br>زائر كوى امامان معصوم(علیهم السلام) ضمن زیارت ایشان، با خداى خود نیز به صحبت مى‌پردازد و او را با تمام وجود حس مى‌كند. خود را در عالمى برتر مى‌بیند و عقده دل در برابر خدا مى‌گشاید؛ آنچه را نمى‌تواند به دیگران بگوید، با خداى خود در میان مى‌گذارد و از این طریق به بهره معنوى كامل مى‌ رسد.<br><br>در این نوشتار، به ابعاد این مسئله خواهیم پرداخت و ورود بنده به محضر خدا را در سایه‌سار زیارتنامه‌هاى اهل‌بیت(علیهم السلام) به نظاره خواهیم نشست؛ باشد كه راهى براى توجه بیشتر به پروردگار فراهم گردد و دل‌ هاى مشتاقان از این چشمه جوشان، سیراب‌ تر گردد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font color="#CC6600">١. توجه به حضور در محضر خداوند</font><br><br>ما مسلمانان باور راسخ داریم كه خداى متعال در عین بسیط بودن وجود خود، به همه مكان‌ ها و زمان‌ ها اشراف دارد و به همه چیز آگاه است. بندگان خود را مى‌بیند و رفتار آنان را زیر نظر دارد. روى خود را به هر سو برگردانیم، همان سو، «وجه الله» است؛ چنان‌كه خداوند مى‌فرماید: (وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ)؛ «مشرق و مغرب، از آنِ خداست! پس به هرسو رو كنید، رو به خدا كرده‌اید. خداوند داراى قدرت وسیع و [به همه‌چیز] داناست». (بقره: ١١۵)<br><br>بر این اساس، ما بندگان نیز باید خود را همواره در محضر خداوند ببینیم و مراقب اعمال و حركات و سكنات خود باشیم و بدانیم كه خداوند رفتار پنهانى ما را مى‌بیند؛ چنان‌كه خداوند مى‌فرماید: (إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مٰا یَخْفىٰ)؛ «او آشكار و نهان را مى‌داند». (اعلى: ٧) همچنین در آیه‌اى دیگر مى‌فرماید: (أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ یَرىٰ)؛ «آیا او ندانست كه خداوند [همه اعمالش را] مى‌بیند؟!» (علق: ١۴)<br><br>امام على(ع) نیز فرمود:<br><br>«اتَّقُوا مَعَاصِیَ اللهِ فِی الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِم» 1؛ «از نافرمانى خداوند در خلوت بپرهیزید؛ زیرا [در روز قیامت] شاهد، خود حكم مى‌كند». در دعاى پس از نماز زیارت امام على(ع) مى‌خوانیم:<br><br>یَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَیَ‌ّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ وَ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ یَا مَنْ هُوَ بِالمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَ الْأُفُقِ المُبِینِ وَ یَا مَنْ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى وَ یَا مَنْ هُوَ یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ یَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَیْهِ خَافِیَة. 2<br><br>اى كسى كه از رگ گردن به من نزدیك‌ترى و اى كسى كه بین انسان و قلب او حائل مى‌شوى و اى كسى كه در دیدگاه بلند و افق آشكارى، و اى كسى كه بخشاینده و مهربانى و اى كسى كه چشم‌هایى را كه به خیانت مى‌گردد و آنچه را سینه‌ها مخفى مى‌سازند، مى‌داند؛ اى كسى كه هیچ امرى بر او مخفى نیست!</div> text/html 2020-01-30T06:35:00+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت و شبهات مخالفان http://shobeyr.mihanblog.com/post/336 <div align="justify"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/00058.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">فرقۀ وهابیت كه به وسیلۀ محمّد بن عبد الوهاب تأسیس یافت و تحت تأثیر عقاید ابن تیمیه قرار داشت، معتقد است كه نماز خواندن و دعا كردن نزد قبور حرام بوده و شرك است. و نیز تبرك جستن به قبور و دست ساییدن و بوسیدن آنها حرام مى‌باشد. وهابیت به هر مسلمانى كه این اعمال را انجام دهد نسبت شرك و كفر مى‌دهد و آنها را عبادت‌كنندگان قبرها مى‌نامد و عمل آنها را همانند عمل مردم دوران جاهلیت با بت‌هاى خود مى‌داند.<br><br>در این نوشتار با اشاره به برخى از عقاید وهابیت كه ذكر شد، با استفاده از منابع حدیثى و كتب اهل سنت به اشكالات آنها پاسخ داده شده و سپس به اثبات عقاید شیعه پیرامون جواز زیارت قبر نبى اكرم صلى الله علیه و آله و ائمۀ اطهار و قبور صالحین و اموات پرداخته شده است.<br><br><font color="#009900">زیارت </font>در منظومۀ كلى تفكر اسلامى جایگاه خاصى دارد و یكى از برنامه‌هاى عبادى - سیاسى اسلام است كه در مكتب تشیع جلوۀ زیباتر و پرشكوه‌ترى دارد و از محتواى بسیار فنى‌اى برخوردار است. در این نوشتار هدف ما ابتدا اثبات مشروعیت زیارت مى‌باشد و سپس به بیان برخى اشكالات و پاسخ آنها مى‌پردازیم.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font color="#CC6600">دلائل مشروعیت زیارت</font><br><br>زیارت به طور مطلق و بنابر چهار دلیل، امرى مشروع مى‌باشد:<br><br><font color="#993399">١. قرآن</font><br><br>خداوند تبارك و تعالى مى‌فرماید: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِیماً» 1 هر گاه آنان زمانى كه بر خویش ستم كرده‌اند نزد تو (اى رسول خدا) بیایند و استغفار كنند و پیامبر براى آنان طلب آموزش كند، خداوند را توبه پذیر و رحیم خواهند یافت.<br><br>زیارت نوعى حاضر شدن نزد زیارت شونده است، خواه براى استغفار باشد یا غیر آن. وقتى رجحان چنین عملى در حیات پیامبر صلى الله علیه و آله ثابت شود، همین امر بعد از رحلت او نیز ثابت است، چون پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله داراى حیات برزخى است و سلام زایر را مى‌شنود و اعمال او نزد آن حضرت عرضه مى‌شود.<br><br><font color="#993399">٢. روایات</font><br><br>دربارۀ زیارت احادیث بسیارى به طریق مختلف و با مضمون‌هاى گوناگون وارد شده است. 2<br><br>حدیث اول: از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله نقل شده است كه فرمود: «هر كس قبر مرا زیارت كند، شفاعتش بر من لازم مى‌گردد». 3<br><br>این حدیث داراى چهل منبع از كتاب‌هاى اهل سنت است. مؤلفان این كتاب‌ها از حافظان و ائمۀ حدیث مى‌باشند، از جمله:<br><br>١. عبید بن محمد الوراق نیشابورى (م ٢۵۵ق)؛<br><br>٢. ابن ابى الدنیا ابوبكر القریشى (م ٢٨١ق)؛<br><br>٣. ابو احمد بن عدى (م ٣۶٠ق) در كتاب الكامل؛<br><br>۴. دار قطنى (م٣٨۵ق) در سنن خود؛<br><br>۵. الماوردى (م ۴۵٠ق) در كتاب الأحكام السلطانیه؛<br><br>۶ . تقى الدین سبكى (م ٧۵۶ق) در كتاب شفاء السقام 4 این روایت را نقل كرده‌اند.</div> text/html 2020-01-24T06:05:56+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت و امامت http://shobeyr.mihanblog.com/post/335 <div align="justify"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/6985.png" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">یكى از مسائل بسیار مهم و قابل بررسى در ارتباط با موضوع زیارت، پیدا كردن راز آن همه تأكید و توصیۀ اهل‌بیت (علیهم السلام) به زیارت این خاندان بزرگوار است.<br></div><div align="justify"><br><font color="#CC6600">&nbsp;اهمیت زیارت امام حسین علیه‌ السلام</font><br><br>یكى از مسائل بسیار مهم و قابل بررسى در ارتباط با موضوع زیارت، پیدا كردن راز آن همه تأكید و توصیۀ اهل‌بیت (علیهم السلام) به زیارت این خاندان بزرگوار است. وقتى سخنان اهل بیت (علیهم السلام) را در مورد ترغیب و تشویق به زیارت قبور خاندان رسالت، مرور مى‌كنیم، با انبوهى از روایاتى روبه‌رو مى‌شویم كه در نگاه اول و در نگاه سطحى، قدرى اغراق‌آمیز به نظر مى‌رسند؛ ولى این روایات در منابع معتبر ما آمده، بسیارى از آنها از نظر سند هم صحیح مى‌باشند. در این جا به روایاتى اشاره مى‌كنیم كه حج و زیارت اهل بیت (علیهم السلام) را با هم مقایسه كرده، تا ببینیم رمز این همه تأكید و تصریح به زیارت اهل بیت (علیهم السلام)، آن هم در مقایسه با حج، چیست و این روایات، چه پیامى براى پیروان اهل بیت (علیهم السلام) و پیروان قرآن دارند.<br><br>روایات زیادى دربارۀ زیارت سیدالشهداء(علیه السلام) نقل شده كه در بخش زیارت كتاب دانشنامۀ امام <font color="#FF0000">حسین</font>(علیه السلام) گردآورى شده‌اند. در این جا، نمونه‌اى از این روایات را نقل مى‌كنیم:<br><br><font color="#FF0000">١.</font> قال الامام الصادق(علیه السلام):<br><br>«من أتى قبر الحسین(علیه السلام) كتب الله له حجة و عمرة؛ ١ كسى كه به زیارت قبر امام حسین(علیه السلام) بیاید، خداوند متعال براى او یك حج و یك عمره مى‌نویسد».<br><br><font color="#FF0000">٢.</font> قال الامام الصادق(علیه السلام):<br><br>ایّما مؤمن زار الحسین‌بن على (علیهما السلام) عارفاً بحقه فى غیر یوم عید، كتب له عشرون حجة و عشرون عمرة مبرورات متقبلات، و عشرون غزوة مع نبى مرسل او امامٍ عادل؛ ٢ هر مؤمنى قبر امام حسین(علیه السلام) را در غیر روز عید، عارفانه و با شناخت حق او، زیارت كند، براى او ثواب بیست حج و بیست عمرۀ نیكو و قبول شده و بیست جنگ همراه با پیامبر و امام عادل، نوشته مى‌شود.<br><br><font color="#FF0000">٣. </font>«عن الامام الصادق(علیه السلام) قال:<br><br>كان الحسین بن على السلام ذات یوم فى حجر رسول الله(صلى‌الله و علیه وآله) یلاعبه و یضاحكه، فقالت عائشة یا رسول الله ما اشدّ اعجابك بهذا الصبى!<br><br>فقال لها: و یلك و كیف لا احبّه و لا اعجب به و هو ثمرة فؤادى، و قرة عینى، اما انّ امتى<br><br>ستقتلهُ، فمن زاره بعد و فاته كتب الله له حجتى من حججى. قالت: یا رسول الله حجة من حججك؟! قال: نعم، حجتین من حججى. قالت یا رسول الله حجتین من حججك؟ قال نعم و اربعه. قال فلم تزل تزاده و یزید و یضعف حتى بلغ تسعین حجة من حجج رسول الله(صلى‌الله و علیه وآله) باعمارها؛ 3 روزى حسین بن على (علیهما السلام) در دامن پیامبر اكرم(صلى‌الله و علیه وآله) بود كه آن حضرت با او شوخى مى‌كرد و او را مى‌خنداند.<br><br>عایشه گفت: اى رسول خدا! چقدر از این كودك شگفت زده هستى؟ رسول خدا(صلى‌الله و علیه وآله) فرمود: واى بر تو! چرا او را دوست نداشته باشم و از او شگفت زده نباشم؛ در صورتى كه میوۀ دلم و نور چشم من است و آگاه باش كه امت من، او را به زودى مى‌كشند؛ پس هر كس كه او را زیارت كند، خداوند براى او ثواب حجى از حج‌هاى مرا مى‌نویسد.<br><br>عایشه گفت: ثواب حجى از حج‌هاى شما؟ پیامبر فرمود: بله، بلكه ثواب دو حج از حج‌هاى من. عایشه دوباره گفت: ثواب دو حج؟ پیامبر فرمود: بله و ثواب چهار حج.</div> text/html 2020-01-16T06:10:47+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت با معرفت http://shobeyr.mihanblog.com/post/334 <div align="justify"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/57301644.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">امام رضا علیه السلام فرمود:<br></div><div align="justify"><br>«انَّ لِکلِ امامٍ عهداً فی عُنُق اولیائه و شیعته و انَّ من تمام الوفاء بالعهد و حُسن الاداء زیارةٌ قبورهم».<font size="1">[1]</font><br><br>«هر امامی را عهدی است بر گردن پیروان و شیعیانشان، وفای کامل به این عهد و ادا نمودن آن به وجه نیکو در گرو زیارت قبور آنان است».<br><br>امام جواد علیه السلام فرمود:<br><br>«کسی که مزار پدرم را زیارت کند بهشت را برای او ضمانت می کنم».<font size="1">[2]</font><br><br>پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:<br><br>«بزودی پاره تن من در خراسان بخاک سپرده می شود هیچ گرفتاری زیارتش نکند جز آنکه خداگرفتاریش رابرطرف می سازد هیچ گناهکاری به زیارتش نرود جز آنکه خداگناهش را بیامرزد».<font size="1">[3]</font><br><br>امام رضا علیه السلام فرمود:<br><br>مَنْ شَدَّ رَحْلَهُ الی زِیارَتی استجیب دُعائُه و غُفِرَ ذُنُوبُه.<font size="1">[4]</font><br><br>«هر کسی بار سفر ببندد و به زیارت من آید دعای او مستجاب شود و گناهانش آمرزیده گردد».<br><br>و نیز فرمود:<br><br>«هر کس نتواند به زیارت من بیاید برادرم را در ری یا خواهرم را در قم زیارت کند که همان ثواب زیارت مرا در می یابد».<font size="1">[5]</font><br><br>علما و بزرگان همواره زیارت حضرت معصومه را بر خود لازم می دانستند آیة اللَّه نجفی شصت سال اولین زائر حضرت بود.<br><br>آیة اللَّه مسعودی رئیس تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) می فرمود: مقام معظّم رهبری هر از چند وقت یک بار به قم و جمکران می آیند معظم له در دفتر حرم نوشته بودند یا فاطمه معصومه عذرخواهی می کنم از اینکه کم به زیارتت می آیم.<font size="1">[6]</font><br><br><font size="1"><font color="#993399">پی نوشت ها :</font><br>[1] - بحارالانوار، ج 97، ص 116.<br>[2] - ضمت لمن زار قبر ابى عارفاً بحقّه الجنة من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 349.<br>[3] - امالى صدوق، ص 119.<br>[4] - بحارالانوار، ج 99، ص 44.<br>[5] - زبدة التَّصانیف، ج 6، ص 151، كریمه اهل بیت على اكبر مهدیپور، ص 130.<br>[6] - مجله حرم، ص 11 شماره 1.<br>منبع : اکبری، محمود؛ ره توشه زیارت، ص: 33 .</font></div> text/html 2020-01-12T07:57:29+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات آفات زیارت http://shobeyr.mihanblog.com/post/333 <div align="justify"><font color="#FF0000"> 1<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/0239.JPG" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">. بی میلی و بی نشاطی در زیارت</font><br><br>همان گونه که غذای جسمانی، آن گاه که از روی بی میلی مصرف شود، نه لذت بخش خواهد بود، و نه به درستی جذب بدن، و نه مایه رشد و شادابی جسم می شود، غذای روحانی نیز برای روح این گونه است که اگر همراه با شوق و شور نباشد، اثر چندانی در رشد روحی انسان نخواهد داشت.<br><br>حضرت امام رحمه الله در این باره می فرماید: «چنانچه اطبّا را عقیده آن است که اگر غذا را از روی سرور و بهجت میل کنند، زودتر هضم می شود، همین طور طب روحانی اقتضا می کند که انسان غذاهای روحانی را از روی بهجت و اشتیاق تناول کند و از کسالت و تکلف دوری کند، آثار آن در قلب، زودتر واقع شود و باطن قلب با آن، زودتر تصفیه شود».<font size="1">1</font><br><br>زیارت نیز غذایی روحانی است که آن گاه تأثیر کامل می بخشد و موجب رشد و نشاط روحی می شود که با شوق، همراه باشد.<br><br>ابن قولویه قمی می گوید:<br><br>پدرم از سعد بن عبدالله، از علی بن ابراهیم جعفری، از حمدان دسوائی نقل کرده که می گوید: محضر امام جواد(ع) شرفیاب شدم، عرض کردم: کسی که پدر شما را در طوس زیارت کند، از چه اجر و پاداشی برخوردار است؟ فرمود: کسی که قبر پدرم را از روی شوق زیارت کند، خداوند همه گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد. روای حدیث ـ حمدان دسوائی ـ می گوید: من پس از شنیدن این حدیث از امام جواد(ع) با ایوب بن نوح بن درّاج ملاقات کردم و به او گفتم: ای ایوب من از مولای خود امام جواد(ع) چنین حدیثی شنیدم. ایوب گفت: دوست داری مطلبی افزون بر آن برای تو بگویم؟ گفتم: آری. گفت: از خودِ آن بزرگوار شنیدم که فرمود: آن گاه که روز قیامت فرا رسد، منبری برای زائر پدرم ـ که او را از روی شوق زیارت کرده است ـ کنار منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله نصب می شود، تا مردم از حساب فارغ شوند.<font size="1">2</font><br><br>امام رضا(ع) فرمود:<br><br>اِنَّ لِکلِّ اِمامٍ عَهْداً فی عُنُقِ اَوْلِیائهِ وَ شیعَتِهِ وَ اِنَّ مِنْ تَمامِ الْوَفاء بِالْعَهدِ وَ حُسْنِ الاَداءِ زِیارَةِ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زارَهُم رَغْبَهً فی زیارَتِهِم و تَصْدیقاً بِما رَغِبُوا فیهِ کانَ اَئمَّتُهم شُفَعاءَ هُمْ یوْمَ القیامَة.3<br><br>همانا که هر امامی، عهد و پیمانی بر گردن دوستان و شیعیانش دارد و به درستی که وفای کامل به عهد و ادای زیبای این پیمان، با زیارت قبور آنها حاصل می شود. پس هر که آنها را از روی شوق و رغبت و باور نسبت به این شوق، زیارت کند، آنان در روز قیامت از او شفاعت خواهند نمود.<br><br>خارخار شوق در دل، کار بال و پر کند<br><br>طی به یک پا می کند چندین بیابان گردباد4<br><br>«صائب»<br><br>پای شکسته، سنگ رهِ ما نمی شود<br><br>شوق تو مومیایی پای شکسته است5<br><br>«صائب»<br><br>غنچه را باد صبا از پوست می آرد برون<br><br>بی نسیم شوق، پیراهن دریدن مشکل است6<br><br>«صائب»<br><br>بی سر پرشور، تن دیگ ز جوش افتاده ای است<br><br>بی دل بی تاب، بال و پر ندارد آدمی<br><br>چون نمکدانی است «صائب» کز نمک خالی بود<br><br>شورشی از عشق اگر در سر ندارد آدمی7</div> text/html 2020-01-07T10:46:40+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت، چیستی، هدف و چرای تأکید بر آن http://shobeyr.mihanblog.com/post/332 <div align="justify"><font color="#CC6600"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/900258.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">چیستی معنای زیارت</font><br><br>نشان دهنده تمایل و عدول است. حالِ زایر نیز از همین مقوله است؛ چرا که وقتی فردی به زیارت فرد دیگری می رود، تمایل به سوی او یافته و از دیگران عدول می کند. زایر یعنی کسی که به یک طرف میل پیدا می کند و از ماسوای آن عدول می نماید. پس واژه «زَور» به معنای میل و عدول است. برای مثال، زایری که به آستان بوسی و زیارت امام رضا علیه السلام شرف یاب می شود، در واقع به حضرتش میل نموده و خود را با تمام وجود در محضر آن حضرت می بیند و از ماسوای آن بزرگوار عدول و اعراض کرده است.<br><br>محدّث بزرگوار شیخ طریحی در مجمع البحرین می نویسد: در دعایی آمده است:<br><br>اللهمَّ اجعلنی من زوّارک؛ خدایا! مرا از زایران خود قرار بده. این دعا چه معنایی دارد؟ چرا که خدای تعالی جسم نیست تا مکانی خاصّ و جهتی معین داشته باشد. معنای دعا چنین است: خدایا! مرا آن چنان قرار بده که فقط به تو تمایل و توجّه داشته باشم. وقتی انسان به خدا تمایل نمود، در واقع از ماسوای حضرت باری تعالی اعراض و عدول کرده است و از کسانی شده که به آن درگاه باشکوه پناه آورده، از او یاری طلبیده و کاری با ماسوای او ندارد. صاحب مجمع البحرین در ادامه می نویسد: در حدیث آمده است: من فعل کذا فقد زار اللَّه فی عرشه؛<br><br>هر که فلان عمل را انجام دهد، خدا را در عرش خودش زیارت کرده است. یعنی خدا را قصد کرده و به او تمایل نموده و از ماسوای خدا عدول و اعراض کرده است. به سخن دیگر، اثر این عمل چنین است که خدای تعالی این شخص را به خود اختصاص می دهد، تمایل او را به سوی خودش قرار داده و او را از ماسوای خود منقطع می نماید.<br><br>زیارت در حقیقت، حضور حقیقی زایر نزد زیارت شونده است. از این رو، در بعضی کلمات آمده: «الزیارة حضور الزائر عند المزور». بعضی گمان می کنند که این حضور همان حضور ظاهری جسمی است و حال این که روایاتی برای زیارت حضرت رسول صلی اللَّه علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام از راه دور داریم که نشان می دهد مراد حضور واقعی قلبی است که همان «میل»و «توجّه» است و تحقق عنوان «زیارت» و ترتّب آثار آن دائر مدار حضور و توجّه باطنی است؛ از این رو خیلی از اوقات انسان در زیارت گاه حضور بدنی دارد، امّا چون قلب او و فکرش در جای دیگر است اثری بر آن حضور بار نمی شود.<br><br>به راستی چه مقام والا و با شکوهی است که تمام تمایل و توجّه انسان فقط به سوی خداوند متعال باشد، به گونه ای که همواره به طرف حضرت حق حرکت کند، ماسوای او را پشت سر قرار دهد و از هر آن چه جز اوست عدول نماید که در نتیجه چنین انسانی ممحّض و خالص در خداوند متعال می گردد. اگر خداوند این کار را با انسانی انجام دهد و او را بپذیرد، او را از «مخلَصین» (خالص شدگان) برای خود قرار داده است. این چه مقام والایی است؛ مقامی که تمام تلاش گران راه توحید در پی آن بوده اند و اساساً هدف همین بوده است!</div><div align="justify"><br></div><br> text/html 2020-01-02T05:40:18+01:00 shobeyr.mihanblog.com عبرات زیارت http://shobeyr.mihanblog.com/post/331 <div align="justify"><font color="#FF0000"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/99/295483/Picture/45833.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left"> چرا زیارت؟</font><br><br>زیارت در اسلام به ویژه در فرهنگ غنی تشیع از جایگاه والایی برخوردار است .<br><br>اولیای الهی و ائمه ی معصومین ( علیهم السلام) پیروان خود را دعوت به زیارت کرده اند و پاداش فراوان برای «زائر» بیان شده است .<br><br>در زیارت، قبل از برهان و فلسفه چینی، شور و عشق و محبت نهفته است .<br><br>وادی زیارت، بیش از آن که وادی معقولات و محاسبات عقلی باشد، وادی دل و جذبه ی درون است .<br><br>در این جا پیش از آن که «عقل » محاسبه کند، دل فرمان می دهد . زائر اگر بداند و بشناسد که مورد زیارت کیست، دیگر نمی پرسد: «کجاست؟» به راه می افتد و همچون موسی ( علیه السلام) در پی «عبد صالح » روان می گردد .<br><br>آن چه زائر را به پیمودن این راه وا می دارد، کشش درونی و علاقه ی قلبی اوست، چراکه اگر عشق آمد، خستگی رخت بر می بندد .<br><br>«آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز<br><br>پای پرآبله و بادیه پیمای من است »<br><br>شوق دیدار محبوب، انسان عافیت طلب را بادیه پیما می سازد . به خصوص اگر عشق راستین به خدا باشد که معشوق کامل و محبوب مطلق است و پیوند با او، سوزنده و سازنده است و به فرموده ی امیر بیان، حضرت علی ( علیه السلام): «حب الله نار لا تمر علی شیی ء الا احترق و نور الله لایطلع علی شیی ء الا اضاء» (محبت خدا آتشی است سوزان و نورخدا، فروغی است، روشنگر)<br><br>و به قول میکل آنژ (تندیس پرداز ایتالیایی): «عشق، شهری است که خداوند به انسان داده تا با آن نزد وی پرواز کند» (2)<br><br>عشق، معمار عالم و آباد کننده ی دل است و دانشمند دیگری می گوید:<br><br>«یک قلب می تواند هزارسال فکر خود را به کار برد، لیکن به قدر آن چه عشق، یک روز یاد می دهد، کسب نتواند کرد» (3)<br><br>و حافظ در این خصوص می گوید:<br><br>«ناز پرور تنعم نبرد راه به دوست<br><br>عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد»<br><br>عاشق محبت خدا و اولیای خدا، سر برکف می نهد ودر کوی دوست می رود و راضی است به هرچه او بپسندد، چه راحت، چه رنج، چه غم و چه شادی و به قول باباطاهر:<br><br>یکی درد و یکی درمان پسندد<br><br>یکی وصل ویکی هجران پسندد<br><br>من از درمان و درد و وصل و هجران<br><br>پسندم آنچه را جانان پسندد</div>